TrustBar100% Authenticiteitscontrole

TrustBarTop ratings - TrustBar

TrustBarVeilige betaalmethodes

Rebelle
 • Mijn account
   Uw leveringen volgen
   Exclusief flash sale
   Prijsoffertes maken

  Login

 • Verlanglijst

 • Winkelmandje

HomePrivacy Policy

Informatie over gegevensbescherming

Door deze website te bezoeken, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Om u een beter idee te geven van deze verwerking van persoonsgegevens vatten wij hieronder voor u op overzichtelijke wijze samen wat deze verwerking inhoudt. Ten behoeve van een correcte verwerking wijzen wij u bovendien op uw rechten op grond van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG).

StyleRemains GmbH (hierna “wij”, “ons” of “REBELLE”) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.


1. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze informatie of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

StyleRemains GmbH,
Brooktorkai 4
20457 Hamburg

Tel.: +49 40 30 70 19 08

E-Mail: mijngegevens@rebelle.com


2. Doelstelling en functioneren van REBELLE

StyleRemains GmbH exploiteert onder de merknaam REBELLE een internationale online-marktplaats voor tweedehands designermode en -accessoires. Via deze marktplaats kunnen particuliere en zakelijke gebruikers producten kopen en verkopen.

REBELLE voert namens verkopers alle aspecten van de online-verkoop uit, van het beschrijven en fotograferen van de aangeboden waren, de veilige opslag en afhandeling van betalingen, het verpakken en verzenden via logistieke partners tot aan het in de handel brengen via verschillende marketingkanalen. Een belangrijk aspect bij onlineverkoop (in het geval van verkoop via onze conciërgeservice) is het geven van informatie en advies aan potentiële kopers over de aangeboden artikelen.

Kopers profiteren van een controle op de echtheid en kwaliteit van elk te koop aangeboden product door de experts van REBELLE. Bovendien maakt REBELLE het mogelijk dat potentiële kopers en aanbieders met elkaar communiceren, in het bijzonder om over de prijs te onderhandelen en offertes uit te brengen.

Om deze dienst te kunnen verlenen, moeten er persoonlijke contactgegevens worden verwerkt, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie is vereist voor, bijvoorbeeld, de verzending van de bestelling of voor kennisgevingen in verband met het reserveren van artikelen.

REBELLE wil actieve ondersteuning bieden aan zowel kopers als verkopers en biedt speciaal hiervoor de volgende niet-commerciële e-maildiensten aan voor geregistreerde gebruikers:

 • versturen van kennisgevingen bij kortingen op artikelen in het winkelmandje en op het wensenlijstje;
 • opvragen van prijsinformatie door geïnteresseerde kopers voor prijsonderhandelingen als onderdeel van de aankoop van producten;
 • mails bij problemen met de betaling of afgebroken betaling;;
 • informatie over hoe REBELLE werkt, ter ondersteuning van gebruikers die zich net hebben geregistreerd;
 • kennisgeving aan verkopers over vragen van geïnteresseerde kopers;
 • advisering van verkopers over hoe zij hun verkoopkansen kunnen vergroten
 • verzenden van berichten over gebruikte filters/zoekagenten

REBELLE wil actieve ondersteuning bieden aan zowel kopers als verkopers en biedt hiervoor de volgende telefonische diensten aan voor geregistreerde gebruikers:

 • beantwoording van vragen over de artikelen die worden aangeboden in het kader van de conciërgeservices;
 • ondersteuning bij problemen met de betaling;
 • beantwoording van vragen over verzending en bezorging;


3. Algemene informatie over gegevensverwerking

Door deze website te gebruiken, worden er mogelijk persoonsgegevens verwerkt. “Persoonsgegevens” is een begrip uit de wetgeving inzake gegevensbescherming en duidt op alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Ook het IP-adres kan tot een persoonsgegeven worden gerekend. Een IP-adres wordt door de internetaanbieder toegewezen aan elk apparaat dat verbinding heeft met het internet zodat het apparaat gegevens kan verzenden en ontvangen. Als u onze website gebruikt, registreren wij informatie die u zelf aan ons verstrekt. Bovendien wordt er tijdens uw bezoek aan onze website door ons automatisch bepaalde informatie opgeslagen over uw gebruik van de website.

a. Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de AVG en de BDSG. Wij verwerken uw gegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan. Als u deze website bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming (AVG art. 6, lid 1, onder a)) voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij u partij bent, of op uw verzoek om vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen (AVG art. 6, lid 1, onder b)) voor het voldoen aan een wettelijke verplichting (AVG art. 6, lid 1, onder c)) of indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van de belangen van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (AVG art. 6, lid 1, onder f)). Gegevens van sollicitanten verwerken wij alleen om de arbeidsrelatie te vestigen, in overeenstemming met het BDSG, art. 26 lid 1.

b. Intrekking van toestemming

Op grond van AVG, artikel 7, lid 3 kunt u een eenmaal verleende toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de verleende toestemming heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking.

c. Bewaartermijn

Voor zover er in de informatie hieronder niets anders wordt vermeld, bewaren wij de gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking of voor de nakoming van onze contractuele of wettelijke verplichtingen. Dergelijke wettelijke bewaringsverplichtingen kunnen in het bijzonder voortvloeien uit het handelsrecht of het fiscaal recht.

d. Technische dienstverleners

Voor zover hieronder niets anders wordt gesteld, worden de gegevens verwerkt op de servers van technische dienstverleners, die wij hiertoe opdracht hebben gegeven. Deze dienstverleners verwerken de gegevens alleen op uitdrukkelijke instructie en zijn bij overeenkomst verplicht te zorgen voor toereikende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen.


4. Verwerken van serverlogbestanden

Wanneer u onze website alleen bezoekt om informatie te vinden, wordt er in eerste instantie automatisch (dus niet via een registratie) algemene informatie opgeslagen, die door uw browser naar onze server wordt verzonden. Het betreft de volgende standaardinformatie: type/versie van browser, besturingssysteem, opgevraagde pagina, de daarvoor bezochte pagina (referrer URL), IP-adres, datum en tijdstip van het serververzoek en de HTTP-statuscode.

Wij verwerken deze gegevens om onze gerechtigde belangen te behartigen in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1 onder f). Deze verwerking is bedoeld voor het technische beheer en de veiligheid van de website. De opgeslagen gegevens worden na zeven dagen verwijderd, tenzij er concrete aanwijzingen zijn voor een verdenking van onrechtmatig gebruik, die een nader onderzoek en verwerking van de informatie vereisen.


5. Contactformulier

Onze website bevat een contactformulier via welk u ons berichten kunt verzenden. Uw gegevens worden daarbij gecodeerd verzonden.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder b). Alle invoervelden die als verplicht zijn aangemerkt, moeten worden ingevuld om uw verzoek te kunnen verwerken. Als de betreffende informatie niet wordt verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet verwerken. Alle overige gegevens verstrekt u op vrijwillige basis. U kunt ons echter ook een bericht sturen via ons contact-e-mailadres.


6. Registratie en aanmelding

Om bepaalde functies van de website te kunnen gebruiken, is registratie via de website vereist. Welke informatie verplicht is, is te zien op het registratieformulier. Informatie die staat aangemerkt als verplicht, moet worden ingevuld, anders kan de registratie niet worden afgerond. De verstrekte gegevens worden verwerkt om ons in staat te stellen onze diensten te leveren. Wij verwerken deze gegevens in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1 onder b).


7. Diensten voor geregistreerde gebruikers

Om de onder 2 beschreven e-maildiensten en telefonische diensten voor geregistreerde gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals klantnaam, e-mailadres, eventueel telefoonnummer en informatie over de gewenste dienstverlening. De beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt om onze diensten te kunnen leveren. Rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 onder b AVG.


8. Facebook Connect

U hebt bovendien de mogelijkheid om u te registreren via Facebook (aanmelding via Facebook). Hiervoor kunt u gebruikmaken van uw eigen Facebook-account. Via de aanmelding bij Facebook kunt u zich registreren op onze website.

Als u zich wilt aanmelden via uw Facebook-account, wordt u eerst rechtstreeks naar Facebook doorgestuurd. Facebook vraagt u dan om u aan te melden of te registreren. Daarbij krijgen wij in geen geval toegang tot uw persoonlijke aanmeldingsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Bij de tweede stap koppelt u uw Facebook-profiel aan onze dienst. U ziet dan ook welke gegevens uit uw Facebook-profiel aan ons worden overgedragen. Dit betreft doorgaans al uw “openbare informatie” bij Facebook en informatie die u voor iedereen toegankelijk hebt gemaakt of specifiek vrijgeeft. Dit betreft doorgaans uw naam, profiel- en omslagfoto, geslacht, netwerken, gebruikersnaam (Facebook-URL) en uw Facebook-ID (gebruikersnummer). Om los van Facebook met u contact te kunnen opnemen, gebruiken wij ook het e-mailadres waarmee u bij Facebook staat geregistreerd. Voor een overzicht van informatie op uw profiel die voor iedereen te zien is, gaat u naar Instellingen in het menu van uw Facebook-profiel (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen op grond van de door u verleende toestemming zoals bedoeld in AVG art. 6, lid 1, onder a). Als u de koppeling tussen Facebook Connect en onze dienst ongedaan wilt maken of uw toestemming wilt intrekken, dient u op uw Facebook-profiel de vereiste wijzigingen in te stellen (https://www.facebook.com/settings). Wij mogen dan geen gegevens meer van uw Facebook-profiel gebruiken.

Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u woonachtig bent binnen de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Gelieve aanvullend kennis te nemen van de gebruikersbepalingen en richtsnoeren voor gegevensverwerking van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update.


9. Reacties

Wij bieden u de mogelijkheid om op onze website een reactie te plaatsen in verband met het getoonde artikel. Dit stelt u als gebruiker in staat om de betreffende verkoper een vraag te stellen. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, is registratie vereist. Als u een reactie achterlaat, wordt uw gebruikersnaam bij het artikel weergegeven. Alle verdere informatie die u verstrekt (bijv. in een reactie) wordt verstrekt op vrijwillige basis.

Uw e-mailadres wordt opgeslagen in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder f). Wij maken uitsluitend gebruik van uw persoonsgegevens in het geval dat wij van een derde de melding ontvangen dat uw reactie in strijd is met de wet en wij eventueel geacht worden deze melding te controleren. Wij bewaren uw gegevens zolang uw reactie voor iedereen zichtbaar is.

Wij controleren in principe reacties niet voordat ze worden gepubliceerd. Wij behouden ons echter uitdrukkelijk het recht voor om uw reactie te verwijderen als die door een derde als strijdig met de wet wordt aangemerkt. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag van de hierboven vermelde gegevens. In dat geval zullen wij uw reactie van onze website moeten verwijderen.


10. Gegevensverwerking voor de afhandeling van de transactie

Voor zover u een product bestelt via onze website, verwerken wij weliswaar persoonsgegevens, maar blijft dit beperkt tot die gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst te sluiten of om het bestelde product klaar te zetten. Wij verwerken voor het boeken en bestellen alleen die gegevens die u zelf op ons formulier hebt ingevuld. Als u besluit vooraf te betalen, vragen wij niet om aanvullende gegevens.

Om de bestelde producten aan u te kunnen leveren, geven wij uw gegevens die voor de levering nodig zijn door aan een van onze bezorgdiensten zoals bij de bestelling is aangegeven.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder b). Alle invoervelden die als verplicht zijn aangemerkt, moeten worden ingevuld om uw boeking of bestelling te kunnen verwerken. Als de betreffende informatie niet wordt verstrekt, kunnen wij uw boeking of bestelling niet verwerken. Alle overige gegevens verstrekt u op vrijwillige basis.


11. Betalingen

Voor het uitvoeren van transacties maken wij gebruik van verschillende aanbieders van betaaldiensten. Daarover leest u hieronder meer.

a. Creditcard

U kunt per creditcard betalen. We maken u erop attent dat informatie in verband met de betaling wordt verzameld en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende betaaldienst zelf.

b. PayPal

Ook kunt u via PayPal betalen. We maken u erop attent dat informatie in verband met de betaling wordt verzameld en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., statutair gevestigd te Luxemburg.

PayPal geeft ons uw adresgegevens door zoals die bij PayPal zijn opgeslagen. Wij gebruiken die gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder b).

Meer informatie over gegevensbescherming bij PayPal vindt u op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#r5.

c. Overige betaaldiensten

U hebt de mogelijkheid om te betalen met “Sofort Überweisung”, een dienst van Sofort GmbH. Verder kunt u gebruikmaken van GiroPay, GIROPAY GMBH, Heidelpay, EPS en iDEAL. We maken u erop attent dat informatie in verband met de betaling wordt verzameld en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende betaaldienst zelf.

d. Afbetaling

Als een koper besluit te kopen op afbetaling, dan gaan wij zijn kredietwaardigheid na. Er worden door de Universum Payment Solution GmbH in opdracht gegevens doorgegeven aan kredietinformatiediensten.De Universum Payment Solution GmbH ontvangt van deze diensten informatie en eventuele informatie over de kredietwaardigheid op basis van een mathematische-statistische methode (waarschijnlijkheidsgegevens of scores) die o.a. worden berekend op basis van persoonsgegevens.

In Duitsland gaat het o.a. om de kredietinformatiediensten:

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 28, 22761 Hamburg
UNIVERSUM Business GmbH, Hanauerlandstraße 164, 60314, Frankfurt
SCHUFA Holding AG, Postfach 102166, 447 Bochum


12. Sollicitaties

Het is mogelijk om via onze website te solliciteren naar een functie. Hiervoor vragen wij uw persoonlijke contactgegevens op, met name uw naam, cv, uw sollicitatiebrief en overige informatie die u verstrekt. Voor de selectie van kandidaten gebruiken wij een externe dienstverlener, die conform de wettelijke voorwaarden voor het verwerken van de opdracht alleen op instructie van ons werkzaam is.

Uw persoonlijke sollicitatiegegevens worden uitsluitend verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt in verband met uw belangstelling voor een actuele of toekomstige betrekking bij ons en de verwerking van uw sollicitatie. Uw online-sollicitatie wordt uitsluitend verwerkt en gelezen door de relevante contactpersoon. Alle werknemers die gegevens verwerken zijn met betrekking tot uw gegevens gehouden aan een vertrouwelijkheidsplicht.

Als wij u geen betrekking kunnen aanbieden, zullen wij de door u verstrekte gegevens tot maximaal zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure voor het beoogde doel bewaren, om vragen in verband met uw sollicitatie en afwijzing te kunnen beantwoorden. Dit is niet van toepassing indien wettelijk is bepaald dat wij uw gegevens niet mogen verwijderen, er een langere bewaartermijn ten behoeve van bewijsvoering vereist is of u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn.

Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met art. 26 lid 1 BDSG. Indien wij uw sollicitatiegegevens langer dan zes maanden bewaren en u daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, willen wij u erop wijzen dat u op grond van AVG art. 7, lid 3 uw toestemming op elk gewenst moment kunt intrekken. Een dergelijke intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de verleende toestemming heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking.


13. Nieuwsbrief

Hieronder vertellen wij u meer over onze nieuwsbrief en andere commerciële e-mails en elektronische post en uw rechten om hiertegen bezwaar te maken. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de verzending en de beschreven procedure. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder a).

De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats door middel van de “double opt-in”-procedure, ten behoeve van de bevestiging van uw e-mailadres. Deze bevestiging is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat niemand zich kan aanmelden met andermans e-mailadres. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden vastgelegd om het aanmeldingsproces te kunnen aantonen zoals wettelijk is vereist. Hiertoe behoren de opslag van het tijdstip van aanmelding en bevestiging en het IP-adres. Ook worden de wijzigingen van uw gegevens die bij de verzenddienstverlener zijn opgeslagen, vastgelegd.

De nieuwsbrief wordt verzonden via Emarsys interactive services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlijn. Het privacybeleid van de verzendingsdienstverlener kunt u hier inzien: https://www.emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/

We wijzen u erop dat we bij verzending van de nieuwsbrief en transactionele e-mails uw gebruikersgedrag analyseren.

Voor de analyse van Emarsys bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens, ook tracking- pixels genoemd. Dit zijn één-pixel-beeldbestanden die naar onze website linken en waarmee we uw gebruikersgedrag kunnen analyseren. Dit wordt gedaan door middel van webbakens, die worden toegewezen aan uw e-mailadres en worden gekoppeld aan een eigen ID. Ook links in de nieuwsbrief bevatten deze webbakens.

De verzendingsdienstverlener emarsys slaat via uw browser bovendien cookies op uw computer op. De cookies en de identificatienummers die erin worden opgeslagen, worden niet gecombineerd met uw naam, adres, e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare gegevens, tenzij u ons er uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven dat we u speciaal op uw interessen gerichte informatie mogen toesturen. De verzendingsdienstverlener gebruikt deze cookies om uw browser te herkennen, zodat we uw bewegingen op onze website kunnen volgen en het succes van bepaalde marketingacties kunnen registreren en meten. Deze gegevens gebruiken we om onze website en onze e-mailnieuwsbrief te verbeteren, met name door onze informatie en aanbiedingen af te stemmen op de individuele interessen en behoeften van gebruikers.

De analyse van de nieuwsbrief wordt gedaan op grond van art. 6 lid 1 onder f AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel het internetaanbod als de advertenties te optimaliseren.

Met de door Emarsys verkregen gegevens stellen we een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief af te kunnen stemmen op uw interessen. Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Hebt u de nieuwsbrief geopend? En waarop hebt u daarin geklikt?

 • Wanneer en hoelang surft u bij ons? Welke producten en categorieën bekijkt u?

 • Wanneer en wat hebt u bij ons gekocht? Uit welke categorie en voor welk bedrag? En: Hebt u uw bestelling eventueel geannuleerd?

Deze gegevens koppelen we aan uw gebruikersaccount, als u er een hebt aangemaakt bij onze shop.

De op deze wijze verzamelde gegevens worden opgeslagen op een server in de Europese Unie.

U kunt bezwaar maken tegen de hierboven beschreven op cookies gebaseerde verzameling en analyse van online gegevens, door op onderstaande opt-out-knop te klikken. Als u van deze optie gebruikmaakt, wordt er een anonieme opt-out-cookie opgeslagen in uw browser, die de internetserver van Emarsys informeert over uw bezwaar en zo voorkomt dat er gegevens worden verzameld. De opt- out-cookie blijft actief in de door u gebruikte browser totdat u deze met behulp van uw browser verwijdert. Als u de cookie verwijdert of een andere browser of computer gebruikt, zal de verzendingsdienstverlener echter niet langer kunnen herkennen dat u bezwaar hebt gemaakt. Als alternatief kunt u in uw browser instellen dat deze geen cookies accepteert.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen verdere ontvangst van onze nieuwsbrief. Dit bezwaar geldt dan voor alle toekomstige verzendingen. U kunt u afmelden voor de nieuwsbrief via de link die onder elke mail staat of per e-mail aan het e-mailadres dat staat vermeld bij Contact. Helaas is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een van beide, de verzending via de verzenddienstverlener of de statistische analyse. In dat geval wordt het volledige abonnement opgezegd.


14. Nieuwsbrief zonder toestemming

Als wij uw e-mailadres hebben ontvangen in het kader van een aankoop of een verkoop van goederen of diensten en als u geen bezwaar heeft geuit, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor met deze aankoop vergelijkbare producten uit ons assortiment per e-mail toe te sturen.

Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u hiertegen op elk gewenst moment bezwaar maken door een e-mail te sturen naar objection@rebelle.com.Bovendien bevat elke nieuwsbrief een afzonderlijke link waarmee u zich kunt afmelden.


15. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Hierdoor wordt de gebruikte browser geïdentificeerd en onze webserver kan daardoor de browser herkennen. Indien dit gebruik van cookies met zich meebrengt dat er persoonsgegevens worden verwerkt, doen wij dit in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder f). Deze verwerking vindt plaats in het kader van ons gerechtigd belang om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogeheten “sessiecookies”. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies (“persistent cookies”) worden na een specifieke duur automatisch verwijderd; deze tijdsduur kan per cookie verschillen. U kunt de cookies op elk gewenst moment zelf verwijderen via de veiligheidsinstellingen van uw browser. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies via uw browserinstellingen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html.

Cookie-instellingen bewerken


16.Analyse van onze website

a. Google Analytics

Voor een analyse van de bezoekers van onze website maken wij gebruik van Google Analytics van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”) . Google maakt gebruik van cookies. De informatie die de cookie verzamelt over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie op ons verzoek om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen het online-aanbod en om verdere diensten in verband met het gebruik van het online-aanbod en het gebruik van het internet voor ons uit te voeren. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen van de gebruikers worden gecreëerd.

Wij gebruiken Google Analytics uitsluitend als de IP-anonimisering is geactiveerd. Dit wil zeggen dat het IP-adres van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte door Google wordt afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar afgekort.

Het IP-adres dat wordt verzonden door de browser van de gebruiker wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens. Gebruikers kunnen verhinderen dat cookies worden opgeslagen door de bijbehorende instelling van uw browsersoftware daarop in te stellen. U kunt bovendien verhinderen dat de informatie die door de cookie is verzameld wordt vastgelegd door de browser plug-in die via deze link beschikbaar is te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als u onze website bezoekt via een mobiel apparaat, kunt u Google Analytics uitschakelen door te klikken op deze link.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is AVG art. 6, lid 1, onder f), en dient het gerechtigd belang van de analyse van het gedrag van gebruikers op onze website en stelt ons in staat om zo nodig onze website te verbeteren.

b. WEBTREKK

Voor een statistische analyse van de website maken wij gebruik van de dienst van Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlijn. De diensten van Webtrekk stellen ons in staat om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van ons internetaanbod. Aan de hand van de verzamelde gegevens verbeteren en optimaliseren wij ons aanbod. Via Webtrekk wordt informatie, die door uw browser wordt verzonden, verzameld en geanalyseerd.

Gegevens worden verzameld en geanalyseerd door middel van cookies en zogeheten pixels, die op de website staan. De volgende gegevens worden verzameld: bestandsnaam van het opgevraagde bestand, browsertype/-versie, browsertaal, gebruikt besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, beeldschermresolutie, activering Javascript, Java aan/uit, cookies aan/uit, kleurintensiteit, referrer URL, IP-adres (wordt uitsluitend anoniem verzameld en meteen na uw gebruik weer verwijderd), tijdstip van toegang, klikken, waarde van bestelling(en), winkelmandjes en geanonimiseerde inhoud van het formulier (bijv. of er wel of geen telefoonnummer is ingevoerd).

Op geen enkel moment kunt u als persoon worden geïdentificeerd. Alle verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme gebruikersprofielen op te stellen voor internetstatistieken. De door Webtrekk verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie zonder toestemming van de betrokken persoon.

Wij verwerken deze gegevens om onze gerechtigde belangen te behartigen in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1 onder f). Met de verwerking willen wij ons aanbod optimaliseren, waarbij wij proberen zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken.

Klik op de volgende link om bezwaar te maken tegen deze verzameling en opslag van gegevens: https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/. Onder de optie “Disclaimer voor bewaren van gegevens” kunt u op uw gegevensdrager een opt-out cookie plaatsen.

c. New Relic

Onze website maakt gebruik van New Relic, een analysedienst van New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, VS. New Relic is een webanalysetool waarmee gebruikersgegevens van een website worden geregistreerd om de prestatie van de website te analyseren en te bewaken, om bijv. de inleestijd van afzonderlijke onderdelen van de website te verbeteren. Meer informatie inzake gegevensbescherming en de gebruikte cookies vindt u op http://newrelic.com/privacy.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is AVG art. 6, lid 1, onder f), en dient het gerechtigd belang van de analyse van het gedrag van gebruikers op onze website en stelt ons in staat om zo nodig onze website te verbeteren.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens ten behoeve van webanalyse. Uw bezwaar geldt dan voor de toekomst. Volg daartoe de volgende instructies op:

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.


17. Tracking & retargeting

a. Retargeting Criteo

Ook gebruiken wij cookies / advertentie-IDs (of vergelijkbare technologieën) voor retargeting, d.w.z. wij gebruiken cookies om u op websites van derden advertenties te laten zien die gelijksoortig zijn aan producten die u op onze website hebt bekeken.

Hiervoor maken wij gebruik van de technologieën van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk (Criteo). Als u onze website bezoekt, slaat een Criteo-cookie informatie op over uw gedrag op onze website (bijv. aanbiedingen waarop u hebt geklikt). Criteo gebruikt deze informatie naar eigen goeddunken en voor eigen verantwoordelijkheid om u passende advertenties te laten zien op websites van derden.

We kunnen gegevens zoals technische kenmerken uit uw aanmeldingsgegevens op onze [website/app] of ons CRM-systeem delen met criteo. Daardoor kunnen uw apparaten en/of omgevingen worden gekoppeld, zodat u een naadloze gebruikservaring met de door u gebruikte apparaten en omgevingen kan worden aangeboden. Meer informatie over deze koppelingsmogelijkheden vindt u in de privacyrichtlijn, die u in de eerdergenoemde platformen vindt of in de onderstaande toelichtingen.

Deze verwerking vindt plaats in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder f) en de verwerking vindt plaats in het kader van onze gerechtvaardigde economische belangen.

Op https://www.criteo.com/de/privacy/ informeert Criteo over haar verwerking van persoonsgegevens en over speciale mogelijkheden tot bezwaar. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie verzamelde gegevens verhinderen. Bezoek daarvoor de volgende websites:

b. Facebook (Facebookpixels)

Op onze website gebruiken wij Facebookpixels van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u woonachtig bent binnen de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

Aan de hand van deze pixels kunnen wij het gedrag van gebruikers volgen nadat zij via een advertentie op Facebook naar onze website zijn gestuurd (zgn. “conversie”). Wij kunnen op deze manier ook de effectiviteit van advertenties op Facebook registreren voor statistische doeleinden en marktonderzoek. De gegevens die op deze manier worden geregistreerd, zijn voor ons anoniem, d.w.z. wij krijgen geen persoonsgegevens van individuele gebruikers te zien. Wel worden deze gegevens door Facebook opgeslagen en verwerkt. Wij zullen u hierover informeren op basis van wat wij hierover weten. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en ook gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het richtsnoer van Facebook zelf inzake het gebruik van gegevens https://www.facebook.com/about/privacy/.

De Facebook-pixel wordt door Facebook ingeschakeld zodra u onze website opvraagt en er kan op uw apparaat een cookie worden geplaatst. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt terwijl u al bent ingelogd, wordt het bezoek aan ons online-aanbod in uw profiel geregistreerd. De gegevens die via u worden verzameld zijn voor ons verder anoniem en wij kunnen de identiteit van de gebruiker er dus niet uit afleiden. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat deze kunnen worden gekoppeld aan het gebruikersprofiel en door Facebook kunnen worden gebruikt, ook voor marktonderzoek -en advertenties van Facebook zelf.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is AVG art. 6, lid 1, onder f) en de verwerking vindt plaats in het kader van onze gerechtvaardigde economische belangen.

U kunt bezwaar maken tegen registratie via de Facebookpixel en het gebruik van uw gegevens voor het weergeven van advertenties van Facebook via deze link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

c. Facebook Custom Audiences

Onze website maakt gebruik van Facebook Custom Audiences voor websites, een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Dit houdt in dat er op onze website een remarketing-pixel van Facebook staat via welke Facebook de bezoekers van onze website kan registreren en hun gegevens kan gebruiken voor advertenties (Facebook Ads). De pixel zorgt ervoor dat er algemene informatie over de browsersessie aan Facebook wordt verzonden evenals een niet-omkeerbare en niet-persoonsgerelateerde controlesom (hashwaarde), die op basis van uw Facebook-id wordt gegenereerd. Nadere informatie over de hantering van uw gegevens door Facebook en uw rechten en mogelijkheden om de instellingen aan te passen om uw persoonsgegevens te beschermen vindt in de instructies van Facebook over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder f). Als u bezwaar wilt maken tegen toekomstig gebruik door Facebook Website Custom Audiences (“opt out”), kan dit viahttps://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

d. Google Marketing Services

Op onze website maken wij gebruik van Marketing en Remarketing Services van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”) . Met deze services kunnen wij gerichter adverteren op basis van de interesses van gebruikers. Via remarketing krijgen gebruikers advertenties en producten te zien waarvoor via andere websites binnen het netwerk van Google een dergelijke belangstelling is vastgesteld. Om dit te kunnen doen, voert Google een code uit als u onze website opvraagt. Hierdoor worden zogeheten (re)marketing tags op de website geplaatst. Aan de hand daarvan wordt op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie, d.w.z. een klein bestandje, opgeslagen (in plaats van cookies kan er ook gebruik worden gemaakt van andere technologieën). De cookies kunnen worden gebruikt door verschillende domeinen, onder meer door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestandje wordt vastgelegd naar welke websites de gebruiker heeft gezocht, voor welke content hij interesse heeft getoond en welke aanbiedingen hij heeft bekeken. Bovendien worden er technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites en duur van het bezoek evenals overige informatie over het gebruik van het online-aanbod opgeslagen. Ook wordt het IP-adres van de gebruikers geregistreerd, waarbij moet worden gezegd dat in verband met Google Analytics het IP-adres van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte wordt afgekort.

Alle gebruikersgegevens worden alleen als pseudonieme gegevens verwerkt. Google slaat dus geen namen of e-mailadressen op. Alle getoonde advertenties worden derhalve niet gericht op een persoon maar op de houder van de cookie. Deze informatie wordt door Google verzameld en verzonden naar en opgeslagen op een server in de VS.

De Google Marketing-diensten die wij gebruiken, zijn onder meer het online-advertentieprogramma Google AdWords. Bij Google AdWords krijgt elke klant van AdWords een andere conversiecookie toegewezen. Cookies kunnen daardoor niet worden gevolgd via de websites van klanten van AdWords. De informatie die door middel van cookies wordt verkregen, is bedoeld om conversiestatistieken te genereren voor klanten van AdWords die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten van AdWords kunnen op die manier zien hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietracking tag. Zij krijgen echter geen informatie die tot de gebruikers persoonlijk te herleiden is.

Via de Google-marketingservice DoubleClick kunnen we advertenties van derden plaatsen. DoubleClick maakt gebruik van cookies waarmee Google en partnerwebsites van Google advertenties kunnen plaatsen op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites.

Het gebruik van de diensten van Google vindt plaats via de tagmanager van Google. Nadere informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google is te vinden op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, de verklaring inzake gegevensbescherming staat te lezen op https://www.google.com/policies/privacy.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is AVG art. 6, lid 1, onder f). Om bezwaar te maken tegen de op belangstelling gebaseerde advertenties door Google Marketing Services kan gebruik worden gemaakt van de instellingen en opt-out mogelijkheden van Google: http://www.google.com/ads/preferences.

e. Microsoft Bing Ads

Op onze website maken wij gebruik van het conversie- en trackingtool Bing Ads van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”). Microsoft plaatst daarvoor een cookie op de computer van de gebruiker om het gebruik van ons online-aanbod te kunnen analyseren. Voorwaarde hiervoor is dat de gebruiker op onze website is terechtgekomen via een advertentie van Microsoft Bing Ads. Microsoft en wij kunnen op deze manier zien dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en op een eerdere bepaalde doelpagina is terechtgekomen. De enige informatie die wij daaruit verkrijgen is het totaal aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en daarna is doorgestuurd naar een doelpagina (conversies). Er worden geen IP-adressen opgeslagen. Ook worden er geen verdere persoonsgegevens over de identiteit van de gebruiker verstrekt.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is AVG art. 6, lid 1, onder f). Als u niet wilt meedoen aan de trackingprocedure van Bing Ads, kunt u hiertegen bij Microsoft bezwaar: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is AVG art. 6, lid 1, onder f). Als u niet wilt meedoen aan de trackingprocedure van Bing Ads, kunt u hiertegen bij Microsoft bezwaar http://choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out.

f. Stylight

Op onze website staat een cookie van de aanbieder Stylight. Stylight (Stylight GmbH, Nymphenburger Str. 86, 80636 München, Duitsland) is een onderneming die de verkoop en het websitebezoek op rebelle.com anoniem volgt. Hiermee biedt Stylight de mogelijkheid om mogelijke doelgroepen te bepalen, waaraan vervolgens REBELLE-producten op stylight.com worden getoond. Hiervoor gebruikt Stylight cookies, die alleen anoniem worden verwerkt.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is AVG art. 6, lid 1, onder f). Als u niet wenst dat uw gegevens in dit verband worden verzameld, volg dan de volgende link en selecteer opt-out: http://optout.ioam.de

g. Tracdelight

Op onze website staat een cookie van de aanbieder Tracdelight (tracdelight GmbH, Arabellastraße 23, 81925 München, Duitsland).

Tracdelight plaatst bij gebruikers een cookie zodra zij klikken op een product van een publisher. Deze cookie dient uitsluitend voor het toewijzen aan publisher of productaanbieder en voor een correcte afrekening door het filiaal. Daarbij worden geen gegevens verzonden aan derde landen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is AVG art. 6, lid 1, onder f).

De cookies kunnen worden gedeactiveerd via uw browserinstellingen.

h. Awin

Op onze website is een cookie en een JavaScript ingebouwd van AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland (“AWIN”) om te kunnen meten hoe succesvol de advertenties van websites van derden zijn.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is AVG art. 6, lid 1, onder f).

Als u er bezwaar tegen hebt dat uw gegevens worden verzameld, dan kunt u bij uw browserinstellingen het opslaan van cookies deactiveren via Extra/Internetopties of beperken tot bepaalde websites of kunt u uw browser zo instellen dat u een melding ontvangt zodra er een cookie wordt verzonden. Houd in dat geval echter wel rekening met het feit dat u in dat geval te maken krijgt met een beperkte weergave van het online-aanbod en beperkte gebruiksmogelijkheden.

i. ChannelPilot

Op onze website is een cookie van ChannelPilot, een online-marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH (Überseeallee 1, 20457 Hamburg), ingebouwd. De informatie die door de cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website, zoals browsertype/-versie, referrer url (die eerder bezochte pagina), hostnaam van de computer van de gebruiker (IP-adres) en tijdstip van het serververzoek wordt verzonden naar en opgeslagen op een server van ChannelPilot in Duitsland. Het IP-adres dat in het kader van ChannelPilot vanaf uw browser wordt verzonden, wordt door ChannelPilot niet samengevoegd met andere gegevens. Bovendien wordt het IP-adres door ChannelPilot maar voor korte tijd (doorgaans maximaal 24 uur) bewaard en daarna onidentificeerbaar gemaakt. Deze tijdelijke opslag is uitsluitend bedoeld om mogelijke klikfraude op te sporen (botdetectie). ChannelPilot gebruikt deze informatie in opdracht van REBELLE om de prestatie van gelieerde online-verkoopkanalen te beoordelen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is AVG art. 6, lid 1, onder f). U kunt verhinderen dat ChannelPilot uw door de cookie verzamelde gegevens in verband met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) registreert en verwerkt via de opt -out optie die beschikbaar is via de volgende link: www.channelpilot.de/optout.


18. Geïntegreerde diensten en content van derden

Wij maken op onze website gebruik van diensten, services en content van derden (hierna “content”). Hiervoor is het vanuit technisch oogpunt nodig dat uw IP-adres wordt verwerkt zodat de content naar uw browser kan worden verzonden. Uw IP-adres wordt daarom verzonden aan de betreffende derde.

Wij verwerken deze gegevens om onze gerechtigde belangen in het kader van de optimalisatie en de commerciële exploitatie van onze website te behartigen in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1 onder f).

Voor het integreren van content wordt regelmatig gebruik gemaakt van de programmeertaal Java. U kunt verhinderen dat de gegevens worden verwerkt door in uw browser Java te deactiveren. Meer informatie hierover alsmede verdere veiligheidsinstructies vindt u op de website van het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Java/Java_Sicherheistempfehlungen/java_sicherheitsempfehlungen_node.html

Wij gebruiken op onze website content van de volgende derden:

a. Google

 • „Google-Maps“ voor de weergave van landkaarten;
 • „Google Translate“, waarmee teksten op onze website kunnen worden vertaald naar een andere taal;

b. Trusted Shops GmbH

Voor de weergave van ons Trusted Shops-keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen alsook voor het aanbod van de Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Deze is bedoeld om ons in het kader van een belangenafweging doorslaggevende gerechtvaardigde belangen te behartigen bij een optimale verkoop door het aanbieden van een veilige aankoop conform art. 6 lid 1 zin 1 onder f AVG. De Trustbadge en de bijbehorende diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt in het kader van een overeenkomst voor de verwerking van gegevens beschikbaar gesteld door een CDN-aanbieder (Content-Delivery-Network). Trusted Shops GmbH zet ook dienstverleners uit de VS in. Een gepast privacyniveau wordt gegarandeerd. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz

Bij openen van de Trustbadge slaat de internetserver automatisch een zogenaamd server-logfile op, dat ook uw IP-adres, datum en tijdstip van openen, overgedragen datavolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de aanvraag documenteert. Afzonderlijke toegangsgegevens worden voor de analyse van veiligheidsgerelateerde zaken opgeslagen in een veiligheidsdatabase. De logfiles worden uiterlijk 90 dagen na aanmaken automatisch verwijderd.

Verdere persoonsgegevens worden verzonden naar Trusted Shops GmbH wanneer u na voltooiing van een bestelling kiest voor het gebruik van Trusted Shops-producten of zich al hebt geregistreerd voor het gebruik. De tussen u en Trusted Shops overeengekomen contractuele afspraken zijn van toepassing. Hiervoor worden de persoonsgegevens uit de bestelgegevens automatisch verzameld. Of u als koper al voor een productgebruik geregistreerd bent, wordt automatisch gecontroleerd aan de hand van een neutrale parameter, het per cryptologische oneway-functie gehashte e-mail-adres. Het e-mailadres wordt voor vezending omgerekend naar deze voor Trusted Shops niet te ontsleutelen hash-waarde. Als de controle is voltooid, wordt deze parameter automatisch verwijderd.

Dit is noodzakelijk voor de behartiging van ons en Trusted Shops' doorslaggevend gerechtvaardigd belang bij het bieden van de telkens aan de concrete bestelling gekoppelde kopersbescherming en de transactionele beoordelingsdiensten conform art. 6 lid 1 zin 1 onder f AVG. Meer informatie, ook over het bezwaar, vindt u in de bovenaan en in de trustbadge gelinkte privacyverklaring van Trusted Shops.

c. Kameleoon

Deze website maakt gebruik van de test- en advertentieanalysedienst Kameleoon van Kameleoon GmbH. Met dit programma kan een analyse worden gemaakt van gebruikersgedrag aan de hand van gebruikersegementeringen. We kunnen aan de hand van de analyse van de logfiledata bepalen hoe de afzonderlijke gebruikersegmenten de website bezoeken, welke landing-pages worden opgezocht en hoe er een verhoging van de klikcijfers kan worden behaald.

Voor de analyses worden, zoals hierboven beschreven, cookies/Local Storage van de browser ingezet, die met een gepseudonimiseerd ID worden gekoppeld. Uw IP-adres wordt daarbij volledig geanonimiseerd en niet opgeslagen. De door de cookie/Local Storage verzamelde gegevens en uw gebruik van deze website worden verzonden naar een server van Kameleoon in Duitsland en daar opgeslagen in geaggregeerde en gepseudonimiseerde vorm. Het in het kader van Kameleoon door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Kameleoon.

Het gebruik van Kameleoon is bedoeld om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f) AVG en dient ons gerechtvaardigd belang bij het stimuleren van de afzet van onze producten door gebruikersspecifieke optimaliseringen.

U kunt verhinderen dat de cookies/Local Storage worden opgeslagen door de instellingen in uw browser aan te passen; we wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet langer van alle functies van deze website gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u de Kameleoon-tracking te allen tijde deactiveren (en zo de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens door Kameleoon en de verwerking van deze gegevens door Kameleoon verhinderen), door op de volgende link te klikken:

http://www.rebelle.com#kameleoonOptout=true

d. PLAN International

Als u op onze website bent geregistreerd, kunt u via onze website de opbrengst van verkochte artikelen aan PLAN International schenken. Om PLAN International in staat te stellen een bewijs van schenking te uit te schrijven, worden uw persoonsgegevens aan PLAN International Deutschland e.V. doorgegeven. Zonder uw gegevens kan er geen bewijs van schenking worden uitgeschreven. Doorgegeven worden: voornaam, achternaam. adres, e-mailadres en de hoogte van de verkoopopbrengst. Deze verwerking berust op de rechtsgrondslag van art. 6 par. 1b AVG.

e. One Signal

Voor het verzenden van push-berichten aan de gebruikers van onze app gebruiken wij de dienst van OneSignal (OneSignal, 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054, USA). OneSignal verwerkt gebruiksgegevens, uw reclame-ID, en eventuele informatie over uw locatie, als de instellingen van uw eindapparatuur dit toelaten. U vindt hier uitvoerige informatie: https://documentation.onesignal.com/docs/data-collected-by-the-onesignal-sdk. De juridische basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 let. f) AVG. De gegevensverwerking dient ons berechtigde belang voor wat betreft de bevordering van de afzet van onze producten door middel van specifieke berichten aan de gebruikers. Via de instellingen van uw mobiele eindapparaat kunt u de berichten van OneSignal deactiveren en hierdoor ook de verwerking van uw gebruikersgegevens voor de toekomst weigeren.

f. ausgezeichnet.org

Wij maken op onze website en voor het beoordelingsmanagement gebruik van de diensten van AUBII GmbH (Duitsland).

AUBII GmbH beheert op www.ausgezeichnet.org een beoordelingsplatform, waarop het webshops, dienstverleners, fysieke winkels en overige aanbieders een technische oplossing biedt voor professioneel beoordelingsmanagement. Met deze dienst kunnen we ons laten beoordelen door onze klanten en kunnen we de ontvangen beoordelingen op onze website presenteren in de vorm van een widget. De op de website gebruikte widget van Ausgezeichnet.org plaatst automatisch een technisch noodzakelijk sessiecookie, dat na de sessie automatisch wordt verwijderd en bedoeld is om de server toe te wijzen. Daarbij worden geen persoonsgegevens gedeeld.

Door het beoordelingszegel willen we de transparantie verhogen, onze service verbeteren en een vertrouwensband opbouwen. De verwerking dient derhalve ons gerechtvaardigde belang conform art. 6 lid 1 onder f) AVG. .

g. trustpilot A/S

Wij maken op onze website en voor het beoordelingsmanagement gebruik van de diensten van trustpilot A/S Denemarken).

Met deze dienst kunnen we ons laten beoordelen door onze klanten en kunnen we de ontvangen beoordelingen op onze website presenteren in de vorm van een widget. Om de beoordelingen te verkrijgen, sturen we u e-mails waarin we u verzoeken onze producten en diensten te beoordelen. Hierbij verwerken wij en trustpilot persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en referentienummer. De verzending van de e-mails baseren wij op de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 onder f) AVG juncto § 7 lid 3 UWG (Duitse mededingingswet). Door het beoordelingszegel willen we de transparantie verhogen, onze service verbeteren en een vertrouwensband opbouwen.

De beoordelingen worden anoniem via een widget weergegeven op onze website. Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens bij trustpilot vindt u hier.


19. Uw rechten

Als betrokken persoon kunt u uw rechten jegens ons claimen. Het gaat daarbij in het bijzonder over de volgende rechten:

 • Op grond van artikel 15 van de AVG en art. 34 BDSG hebt u het recht te weten te komen of wij persoonsgegevens van u verwerken en welke dat zijn.
 • Op grond van artikel 16 van de AVG hebt u het recht om rectificatie te verzoeken van uw gegevens.
 • Op grond van artikel 17 van de AVG en art.35 BDSG hebt u het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken.
 • Op grond van artikel 18 van de AVG hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Op grond van artikel 20 van de AVG hebt u het recht om uw persoonsgegevens, die u met ons hebt gedeeld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.


20. Recht van bezwaar

Op grond van artikel 21 van de AVG hebt u het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG.


21. Functionaris voor gegevensbeschermingr


External Data Protection Officer
Herting Oberbeck Datenschutz GmbH
Hallerstraße 76
20146 Hamburg
E-Mail: datenschutz@rebelle.com


22. Klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat wij bij het verwerken van uw persoonsgegevens inbreuk hebben gemaakt op hetgeen is bepaald in de AVG, hebt u op grond artikel 77 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.


Versie: 03/2020